Легенда: Вградена невеста
Легенда: Вградена невеста

За изграждането на крепостните стени около град Хисар, по-рано наричан Траянов град, се разказват много легенди. Една от тях е легендата за вградената невеста. Говорело се, че изграждането на тези огромни стени било възложено на майстор Манол. Той е герой от фолклора на балканските народи. Та, градил майстор Манол тази огромна крепост с десет хиляди работници. Не че строителите били лоши, но имало някаква магия в този строеж. Това, което правели през деня с най-голяма вещина...

Читать далее >
Легенда: Кадин мост
Легенда: Кадин мост

Войските на султан Мурад бързо приближавали река Струма и търсели брод през нея. Когато го достигнали, забелязали, че от другата страна на реката се задава българска сватба. Скоро забелязали, че сватбарите, много изплашени, се заковали на място. Но ето, че хубавата булка започнала да обикаля хората и да ги подканя да минат през брода спокойно и да не се плашат от турската войска, с която се движи самият султан Мурад. Макар и притеснени, сватбарите пресекли брода...

Читать далее >
Легенда: Свещените брястове
Легенда: Свещените брястове

Старата църква се намирала на три часа път от село Каменик. Около нея имало брястове, чиито години никой не знаел. Стволовете им били толкова дебели, че трима души едва обхващали единия. Лете тези огромни дървета пазели сянка на църквата, а през зимата приличали на верни стражи около нея. От ранна пролет до късна есен в огромните им клони весело пърхали и извивали звучни песни най-различни пойни птици. Тъй като били съвсем близо до църквата, тези брястове...

Читать далее >
Легенда: Поляната "Атолука"
Легенда: Поляната "Атолука"

Хасан бей Гаванозооглу — управител на Татарпазарджишката кааза, потеглил със свитата си по тесния каменист път от град Пещера през Чифте махала за село Фотиново. Малко преди да напуснат вековните гори, спрели да починат на красива поляна, осеяна с прекрасни ароматни цветя. В единия й край бликал извор със студена бистра вода. Тъкмо място да се поразтъпчат след дългото пътуване, да похапнат сред природата и да пийнат бистра студена вода от извора. Със свитата на управителя...

Читать далее >
Легенда: Село Драгоево
Легенда: Село Драгоево

През турско време царската хазна от град Шумен пренасяли с коли през Преславското дефиле. По шосето, минаващо през това дефиле, поставяли постове да следят преминаването й. Близо до сегашното село Драгоево се намирала една височина, наречена „Тъпанът“, където думкали тъпани, щом минела колата на хазната, за да бъдат предупредени поставените постове по пътя. Често пъти разбойнически шайки дебнели тази хазна и се мъчели да я оберат. Веднъж една по-голяма разбойническа чета нападнала постовете, които охранявали хазната...

Читать далее >

Информация

Легенды и предания - это устные рассказы, опоэтизированные сказания об исторических или вымышленных лицах и событиях. Часто с фантастическими элементами в сюжете. Эти рассказы являются одной из разновидностей сказачного прозаического фольклора. Передаються они из уст в уста и из поколения в поколение.