Иван Вазов: Травиата

Зимното слънце биеше добре в стаята ми. Един голям златен сноп зари, широк колкото прозореца, през който минаваше, падаше наклонно въз килима и се пречупваше в един ъгъл на писмения ми стол, от което озареният къс на сукното пламваше в ярка зеленина. Аз поканих доктора М. да се отмести на сянка, защото във време на разговора той нечувствително беше поместил стола си към прозореца и главата му, оплешивяла вече над челото, се намираше сега под правия...

Читать далее >
Иван Вазов: Една българка

Исторически епизод Аферим, бабо, машаллах! Народна песенI След обяд на 20 май 1876 г., ден, в който Ботевата чета беше разбита при "Волът" във Врачанския балкан и сам Ботев падна пронизан от куршума на черкезката потеря, командувана от свирепия черкезки първенец Джамбалазът, на левия бряг на Искър, срещу Лютиброд, стояха куп жени лютибродчанки. Те чакаха ред да преминат реката с ладията. Повечето слабо знаеха какво става сега, някои и нехаеха. Сноването на шумни потери от два дена...

Читать далее >
Иван Вазов: Де е България?

Питат ли ме де зоратаме й огряла първи път,питат ли ме де й земята,що най-любя на светът.Тамо, аз ще отговоря,де се белий Дунав лей,де от изток Черно моресе бунтува и светлей;тамо, де се възвишавагорда Стара планина,де Марица тихо шаваиз тракийска равнина,там, де Вардар през полятамътен лей се и шуми,де на Рила грей главатаи при Охридски вълни.Там, де днес е зла неволя,де народа й мъченик,дето плачат...

Читать далее >
Иван Вазов: Тих бял Дунав

Тих бял Дунав се вълнува,весело шумии "Радецки" гордо плуванад златни вълни.Но кога се там съзирваКозлодуйский бряг,в парахода рог изсвирва,развя се байряк.Млади български юнациявяват се там,на чела им левски знаци,в очите им плам.Горд отпреде им застанамладият им вожд -па каза на капитанас гол в ръката нож:- Аз съм български войвода,момци ми са тез,ний летиме за свободакръв да лейме днес.Ний летим на Българияпомощ да дадеми от тежка тиранияда...

Читать далее >