Предлоги (сопоставительная таблица)
Предлоги (сопоставительная таблица)

УПОТРЕБЛЕНИЕ БОЛГАРСКИХ ПРЕДЛОГОВ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМИ предлог (б.я.) примери въпроси предлог (р.я.) примеры выпросы Без Аз дойдох без Мария. Аз останах без работа. Чай без захар. Без кого? Без какво? Без Я пришел без Марии. Я остался без работы. Чай без сахара. Без кого? Без чего? До Стигнах до брега. До кога? Ние работихме до вечерта. Похарчих всичко до стотинка. Докъде? Докога? До Я дошел до берега. До каких пор? Мы...

Читать далее >
Предлоги 2 (сопоставительная таблица)
Предлоги 2 (сопоставительная таблица)

От … до От вкъщи до училище вървяхме заедно. Слухът стигна от Рим до Москва. От … до От дома до школымышливместе. Слух долетел от Рима до Москвы. От … до Работя от сутрин до вечер. От три до пет часа имам урок. От 23 декември до 2 януари дните са почивни. От коя до коя дата? С … до С … по Работаю с утра до вечера. С трех до пяти у меня урок. С...

Читать далее >
Предлоги 3 (сопоставительная таблица)
Предлоги 3 (сопоставительная таблица)

Вместо Иван дойде вместо Катя. Ям маргарин вместо масло. Кого? Какво? Вместо Иван пришел вместо Кати. Я ем маргарин вместо масло. Кого? Чего? Освен Поканих всички, освен Поля. Ям всичко, освен грозде. Кого? Какво? Кроме Я пригласил всех, кроме Поли. Я ем все, кроме винограда. Кого? Чего? Около До Мина около час. Дайте ми около колограм. До къщата има спирка. Стой до мен. Около Прошло около часа. Дайте мне около килограмма. Около дома есть остановка. Стой...

Читать далее >