Тих бял Дунав се вълнува,

весело шуми

и "Радецки" гордо плува

над златни вълни.


Но кога се там съзирва

Козлодуйский бряг,

в парахода рог изсвирва,

развя се байряк.


Млади български юнаци

явяват се там,

на чела им левски знаци,

в очите им плам.


Горд отпреде им застана

младият им вожд -

па каза на капитана

с гол в ръката нож:


- Аз съм български войвода,

момци ми са тез,

ний летиме за свобода

кръв да лейме днес.


Ний летим на България

помощ да дадем

и от тежка тирания

да я отървем.


Парахода остави ни

и по начин благ,

та дружината да мине

на родния бряг.


Капитана - немец същи -

отказва - тогаз

Ботев люто се намръщи,

вика с бурен глас:


- Туй го искам, не се моля:

всички сте във плян.

Тук се гледа мойта воля,

аз съм капитан!


Чуй, там днеска мре народа

  в бой с ужасен враг!

Карай бързо парахода

  на българский бряг!


И гласа му става страшен

  при тия слова,

немец бледен и уплашен

  преклони глава.


Бърже парахода плува

  към желаний край,

Дунавът се по вълнува,

  весело играй.


Много време се измина

  как не бе носил

храбра българска дружина -

  твар за него мил.


А дружината запява

  песен зарад бой

и байряка се развява

  гордо с лева свой.


Парахода веч наваля

  на милия бряг,

Ботев шапката си сваля,

  че говори пак:


- Хайде, братя, излезнете,

  тука ще се спрем

и земята цалунете,

  дето ще да мрем!


И от радост упоени

  пред левския стяг

всички падат на колени

  на светия бряг.


- Братя! - вика им войвода

  със гърмовен глас. -

Скоро радостно народа

  ще посрещне нас!


Скоро с гръм ще поздравиме

  Стара планина,

кървав бой ще заловиме

  с турски племена!


Ний във битки не сме вещи,

  малко сме на брой,

но сърца ни са горещи -

  гладни сме за бой!


Скоро турчин ще изпита

  грозната ни мощ:

правдата е нам защита,

  левът ни е вожд!


И по цяла околия

  глас екна съгрян:

"Да живее България,

  смърт на зли тиран!"